2020-03-17 13:01:42

Nastava u virtualnim učionicama

Poštovani roditelji i učenici!

Od srijede 18. ožujka učenici predmetne nastave Osnovne škole Ljudevita Gaja nastavu će pratiti u virtualnim učionicama društvene mreže Yammer (Office365).

Učionice su ustrojene i učitelji su dodali učenike.

Učitelji predmetne nastave Darija Stanković, Dejan Varga, Danijela Popadić, Emanuela Živković, Luka Kivela, Hrvoje Juzbašić, Zvjezdana Sikra-Golemac, Ivana Mutnjaković Grgić, Mirjana Mikec, Katarina Miloloža, Ivan Matančić, Anita Šojat, Marijana Lukić, Antonela Zec, Višnja Vuić, Hana Švitek, Jelena Pehar, Mia Kiridžija, Marija Kovačić, Maja Matijević, Goran Lončar, Ivana Kapetanović i Gordana Delić objavljivat će vlastite materijale u virtualnim učionicama.

Svi ostali učitelji preporučuju učenicima da prate HRT3 i Sportsku televiziju prema rasporedu.

U nastavku su poveznice na virtualne učionice svakog razreda.

5.a virutalna učionica

5.b virutalna učionica

5.c virutalna učionica

5.d virutalna učionica

6.a virutalna učionica

6.b virutalna učionica

6.c virutalna učionica

7.a virutalna učionica

7.b virutalna učionica

7.c virutalna učionica

7.d virutalna učionica

8.a virutalna učionica

8.b virutalna učionica

8.c virutalna učionica

8.d virutalna učionica


Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek