2020-03-20 11:43:33

Odluka o obavljanju rada radnika kod kuće

U slučaju potrebe osobnog dolaska u školu prethodno se najavite na broj telefon 031-503-800 ili na e-mail skola@os-ljgaja-os.skole.hr .


Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek